2. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019

Razpisovalec:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem (sklop A) in gozdarskem (sklop B) sektorju.

Podpora iz podukrepa je v skladu s 27. členom Uredbe 1305/2013/EU namenjena pokritju stroškov ustanovitve organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju, s ciljem:

prilagajanja proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga;
skupnega dajanja blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo;
oblikovanja skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti, in
razvijanja poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranja in pospeševanja procesov inovacij.

Potencialni prijavitelji:

Upravičenec do podpore je organizacija proizvajalcev ali skupina proizvajalcev iz 4. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 28/18 in 46/19).

Vrednost razpisa:

 1.732.386,82 eurov. Razdelitev sredstev po sklopih: 732.386,82 eurov za organizacije proizvajalcev (sklop A), in 1.000.000,00 eurov za skupine proizvajalcev (sklop B).

Rok za oddajo prijav: 20. december 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru