Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva 2014 v občini Litija

Razpisovalec: Občina Litija

Predmet javnega razpisa:

 Predmet javnega razpisa in javnega poziva je sofinanciranje stroškov izvedbe programov/projektov s področja socialnega varstva, ki jih bodo izvajalci izvajali na območju občine ali izven Občine Litija, vendar za občane Občine Litije v letu 2014.

Potencialni prijavitelji: Na javnem razpisu/pozivu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – Imajo sedež ali podružnico v Občini Litija oziroma ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Litija (velja izključno za invalidske in dobrodelne organizacije, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju dveh ali več občin, regije ali države, pri čemer se kot dokazilo upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Občini Litija in plačana članarina, če so jo le-ti dolžni plačati). Javni zavodi se lahko javijo na javni razpis za pridobitev sredstev za programe, ki so predmet tega pravilnika samo, če imajo sedež zavoda na območju Občine Litija. – So ustrezno registrirani, tako da imajo humanitarno dejavnost opredeljeno v ustanovitvenih aktih, – Na področju izvajanja programov in projektov, ki so predmet tega pravilnika, delujejo že najmanj eno leto pred objavo javnega razpisa/poziva. – Imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo, – Imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov. – Prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa/poziva. – Imajo izdelano finančno konstrukcijo programa, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občinski proračun, sponzorstva, donatorstva, prostovoljno delo, državni proračun, FIHO …). – Iz njihovih finančnih poročil za preteklo leto je razvidno, da so za realizacijo programa v preteklem letu zagotovili vsaj 10 % lastnih ali neproračunskih sredstev.

Vrednost razpisa: 24.000 €

Rok za oddajo prijav: 21. marec 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00