Javni razpis za tehnično podporo kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov za leto 2014

Razpisovalec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, informiranja in usposabljanja podeželskega prebivalstva na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov v skladu s 15. členom Uredbe 1857/2006/ES za:
namen A): priznano rejsko organizacijo, ki deluje kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celotnem območju Republike Slovenije, ali
namen B): drugo nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celotnem območju Republike Slovenije.

Potencialni prijavitelji: (1) Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na celotnem območju Republike Slovenije in kandidira za odobritev podpore po tem javnem razpisu. (2) Upravičenec do podpore je subjekt, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in izpolnjuje pogoje za mala in srednje velika podjetja, opredeljene v 2. členu Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3). (3) Prejemnik podpore je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenjih.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za podporo predmetov javnega razpisa za leto 2014 iz PP 255610 znaša: - za namen A): do višine 49.000 EUR in - za namen B): do višine 25.000 EUR.

Rok za oddajo prijav: 3. marec 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00