Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Razpisovalec:

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol. 

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

SKLOP A:  sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2018/2019 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja.

SKLOP B:  sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 izobraževali v zadnjem letniku.

Izobraževalni programi srednjega strokovnega izobraževanja niso predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu. 

Potencialni prijavitelji:

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A

Zbornica in delodajalec, za katerega zbornica pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda zbornica za vajenca, ki je v šolskem letu 2018/2019 vpisan v 1. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in je na podlagi sklenjene vajeniške pogodbe vključen v vajeniško izvedbo enega od naštetih izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne izobrazbe: oblikovalec kovin – orodjar, mizar, kamnosek, gastronomske in hotelirske storitve, strojni mehanik, papirničar, slikopleskar/črkoslikar in steklar.

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za SKLOP B

Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

Vrednost razpisa:

3.782.210 €

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 24. april 2019.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru