Razpis za programe športa 2014 v občini Grosuplje

Razpisovalec: Občina Grosuplje

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Grosuplje za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov v okvirni višini:

a) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, 22.000 EUR
- naučimo se plavati, 21.700 EUR
- občinska,medobčinska in področna šolska tekmovanja, 300 EUR
b) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v
športu
1.680 EUR
d) Športne prireditve, 4.000 EUR
- množične športno-rekreativne prireditve, 1.500 EUR
- tekmovanja odraslih, 2.500 EUR
e) Športni objekti, 36.750 EUR
- nadzor šolskih športnih objektov, 6.750 EUR
- materialni stroški športnih objektov 30.000 EUR
f) Priznanje športnikom in športnim delavcem, 2.800 EUR
g) Programi športa z enotno vrednostjo točke,
- interesna športna vzgoja predšolskih otrok - Programi športnih društev in drugih izvajalcev,
- interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok - Programi športnih društev in drugih izvajalcev,
- interesna športna vzgoja mladine - Programi športnih društev in drugih izvajalcev,
- otroške športne šole,
- mladinske športne šole,
- športniki mladinskega razreda,
- pripravljalni športni programi,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija odraslih,
- šport invalidov,
- delovanje društev - članstvo v društvih,
- delovanje društev - piramida v tekmovalnem

Potencialni prijavitelji: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:

športna društva, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oz. panoge, konzorciji izvajalcev letnega programa športa, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti
na področju športa, vrtci in osnovne šole. Izvajalci morajo imeti sedež v občini Grosuplje in izvajati
svojo dejavnost pretežno na njenem območju.

Vrednost razpisa: 261.290 €

Rok za oddajo prijav: 28. februar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00