Javni poziv za zbiranje predlogov za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2014

Razpisovalec: Občina Grosuplje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje oz. financiranje programov oz. projektov v skladu z Letnim programom kulture v Občini Grosuplje, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanja usklajenega in koordiniranega delovanja posameznih izvajalcev na kulturnem področju in zagotavljanja uresničevanje javnega interesa na področju kulturne dejavnosti in sicer na naslednjih področjih:

-     organizacija administrativnega, finančnega in računovodskega servisa skupnih nalog društev,

-    organizacija poklicnih gostovanj v Občini Grosuplje,

-   organizacija revij in srečanj izvajalcev kulturnih programov in projektov,

-   organizacija in koordinacija skupnih prireditev in akcij, ki so posebnega pomena za občino (prireditve ob ključnih praznikih),

-     izobraževanje izvajalcev kulturnih programov in projektov,

-     izobraževanje starejših,

-  organizacija, koordinacija in nadzor delovanja ter financiranja kulturnih društev, ki izvajajo Letni program kulture,

-   priprava poročil o izvajanju Letnega programa kulture in ostale dejavnosti povezane s skupnimi nalogami na področju kulture v Občini Grosuplje,

-     sodelovanje pri pripravi predloga Letnega programa kulture, predlogov pravilnikov na področju kulture v Občini Grosuplje,

-     priprava urnikov zasedenosti Kulturnega in Družbenega doma,

-     vodenje in izvajanje oddaje Kulturnega doma in Družbenega doma v najem,

-   skrbništvo nad obratovalnimi stroški in stroški tekočega vzdrževanja Kulturnega doma in Družbenega doma,skrb za nemoteno uporabo prostorov in naprav za potrebe kulture, ki omogoča najboljšo izrabo vsakemu uporabniku

Potencialni prijavitelji: -       kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

-       zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,

-       javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

-       zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitni,

-       ustanove in skladi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitni,

samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo

Vrednost razpisa: 111.000 €

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 28. februar 2014.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru