Javni poziv za zbiranje predlogov za izbor kulturnih projektov na področju varstva kulturne dediščine ter nakupa opreme za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Grosuplje v letu 2014

Razpisovalec: Občina Grosuplje

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega poziva je sofinanciranje oz. financiranje projektov v skladu z letnim programom kulture v Občini Grosuplje na naslednjih področjih:

1.     investicijsko vzdrževanje zgodovinskih, kulturnih in sakralnih objektov v občini,

2.     nakup in vzdrževanje opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

 Sofinancira se izvedba konservatorsko-restavratorskih posegov in izvedba gradbeno obrtniških del na objektih, ki se nahajajo v Občini Grosuplje, se pretežno uporabljajo za kulturne namene oz. so vpisani v register nepremične kulturne dediščine. Vsi posegi in dela morajo ustrezati kulturno varstvenim  pogojem.  Sofinancira se nakup opreme, ki je nujno potrebna za delovanje predlagatelja oz. za kakovostnejšo izvedbo ljubiteljske kulturne dejavnosti.

Potencialni prijavitelji: Na javnem razpisu lahko sodelujejo:

-       prvo razpisno področje: vsi (razen neposrednih proračunskih uporabnikov), ki so lastniki oz. upravljavci objektov, ki so predmet sofinanciranja,

-       drugo razpisno področje: kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirana kot pravne osebe, s sedežem v Občini Grosuplje (oz. izvajajo kulturno dejavnost v Občini Grosuplje).

Vrednost razpisa: 13.000 €

Zneski in delež financiranja: Okvirna vrednost razpisanih sredstev je:

- investicijsko vzdrževanje zgodovinskih, kulturnih  in sakralnih objektov v občini 9.000,00 EUR
-oprema za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti  4.000,00 EUR

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 28. februar 2014.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00