Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov nevladnih organizacij v Občini Trzin za leto 2019

Razpisovalec:

Občina Trzin

Predmet javnega razpisa:

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov organizacij v občini Trzin za leto 2019 je namenjen sofinanciranju kulturne dejavnosti, programov in prireditev nevladnih organizacij, ki imajo sedež v občini Trzin in delujejo na območju občine Trzin.

Potencialni prijavitelji:

Izvajalci kulturnih programov, ki kandidirajo za razpisana javna sredstva, morajo izpolnjevati
naslednje formalne pogoje:
– da imajo sedež v občini, razen javnih zavodov, ki so ustanovljeni za več občin, in katerih
soustanoviteljica je občina, pa imajo sedež zunaj občine, in ki izvajajo programe v javnem
interesu v skladu z ZUJIK,
– da že najmanj leto dni pred objavo razpisa izvajajo kulturno dejavnost v občini,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– da imajo zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu, kolikor gre za organizacijsko obliko,
ki temelji na članstvu,
– da programe, s katerimi se prijavljajo na razpis, izvajajo sami oziroma pretežno z lastnim
članstvom, kar ne izključuje strokovne pomoči mentorjev,
– da imajo urejeno dokumentacijo in evidence o opravljanju svoje dejavnosti,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz
proračuna občine in
– če za isti program ne kandidirajo ali niso že pridobili sredstev (štipendije, subvencije ipd.) iz
proračuna občine ali drugega javnega vira.

Vrednost razpisa:

12.500,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 25. februar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru