Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019

Razpisovalec:

Občina Trzin

Predmet javnega razpisa:

Občina Trzin bo iz sredstev proračuna v letu 2019 sofinancirala naslednje vsebine:

- programi športne vzgoje otrok,

- športni programi društev,

- vrhunski šport, 

- sofinanciranje najema športnih površin, 

- velike občinske športne prireditve v Občini Trzin

Potencialni prijavitelji:

Za sofinanciranje letnih športnih programov v Občini Trzin lahko, ob upoštevanju pogojev iz 4. člena
Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin, kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva, registrirana v Republiki Sloveniji,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v Občini Trzin,
- zavodi za šport po Zakonu o športu,
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa v Republiki Sloveniji,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristne namene na področju športa, v skladu z
zakonom, ki ureja ustanove,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
- zasebni športni delavci.

Vrednost razpisa:

Programe izvajalcev letnega programa športa bo občina sofinancirala skupaj v višini 11.500,00 EUR
(PP 0175) in 28.000,00 EUR (PP 0165), od tega za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov v športu v višini 1.000,00 EUR, in za vrhunski šport 6.000,00 EUR (PP 0322). Za
večje športne prireditve je namenjenih skupaj 6.300,00 EUR na proračunskih postavkah od 0169 do
0173. Za sofinanciranje najema športnih površin je namenjenih 5.000,00 EUR (PP 0167).

Rok za oddajo prijav: 25. februar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru