Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2019 v občini Trbovlje

Razpisovalec:

Občina Trbovlje

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje programov in projektov društev s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Trbovlje.

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo društva s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
so registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti,
imajo sedež v občini Trbovlje in na območju občine Trbovlje aktivno delujejo najmanj eno leto,
imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in materialne pogoje za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, v skladu z veljavno zakonodajo,
opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
na dan prijave na javni razpis nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Trbovlje.

Rok za oddajo prijav: 6. februar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00