Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2019 financirala Občina Brezovica iz proračuna, namenjenega za kulturo

Razpisovalec:

Občina Brezovica

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je financiranje projektov kulturnih društev, ki bodo izvedeni kot: 
- prireditve.
 
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost, gledališka in lutkovna dejavnost ter folklorna in etno dejavnost.

 

Potencialni prijavitelji:

Vloge na projektni poziv lahko predložijo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Brezovica,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti, s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ter izvajajo dejavnost najmanj eno leto pred objavo razpisa - to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji društva (če se prijavljajo prvič);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom društva,
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Občine Brezovica v letu 2018, izpolnjevali vse svoje obveznosti do Občine Brezovica.

 

Vrednost razpisa:

46.000 EUR

Rok za oddajo prijav: 25. februar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru