Javni razpis NVO-SJI18 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb

Razpisovalec:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO) na naslednjih vsebinskih področjih:

- ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena in konkurenčno nizkoogljična;
- informiranje o koristih blaženja podnebnih sprememb in praktičnih vidikih izvajanja ukrepov;
- informiranje glede mednarodnega sporazuma za boj proti podnebnim spremembam;
- ozaveščanje, informiranje in izobraževanje za prilagajanje podnebnim spremembam;
- učinkovita raba energije in raba obnovljivih virov energije (v stavbah, prometu itd.);
- trajnostna mobilnost in zmanjševanje onesnaženosti zraka.

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane kot društvo, ustanova ali zavod (samo zasebni zavodi) ter so nevladne organizacije, ki imajo na dan objave tega javnega razpisa (28.12.2018), priznan status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave, urejanja prostora, prometa in energije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

550.000 EUR

Zneski in delež financiranja:

Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu za posamezni projekt zaprosi za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 120.000 EUR oziroma do 95 % upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo prijav: 28. februar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

Pisarni sta zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega za osebna srečanja zaprti. Dosegljivi smo preko e-pošte ali telefona. Hvala ta razumevanje.