Javni razpis MK za izbor operacij "Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture"

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh MCRUK. Med področja, ki jim je namenjena podpora, sodijo povezovanje področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, s posebnim ozirom na izboljšanje mednarodne konkurenčnosti, boljšo izrabo obstoječe in razvoj nove raziskovalne infrastrukture, vključevanje v mednarodne raziskovalne programe, izrabo inovativnega potenciala raziskovalcev in njihovo mednarodno mobilnost.

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelji tega razpisa in vključeni konzorcijski partnerji so lahko zasebni in javni zavodi ter društva s področja kulture s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu kot glavno dejavnost opredeljeno delovanje na področju kulture in umetnosti, na področju univerze ali visokošolskih zavodov, ki združujejo kulturno-umetniško in raziskovalno dejavnost ter so bili ustanovljeni najmanj dve leti pred objavo javnega razpisa. Kot konzorcijski partnerji se izjemoma lahko prijavijo tudi univerze in samostojni visokošolski zavodi, če so ključni za delovanje konzorcija, pri čemer delež takšnih institucij ne sme preseči 1/3 vseh članov konzorcija.

Na razpisu sodelujejo konzorcijski partnerji, ki so za ureditev medsebojnih razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo, ki je del razpisne dokumentacije ter izpolnjujejo vse v konzorcijski pogodbi navedene zahteve.

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Za podporo delovanju največ dveh nacionalnih MCRUK, organiziranih v dva konzorcija, je v 4-letnem obdobju 2019-2022 predvidenih skupno 9.000.000,00 EUR. Vsak prijavitelj lahko za svoj konzorcij zaprosi za največ 4.500.000,00 EUR. V okviru posameznega konzorcija bo dodeljeno 60% sredstev za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 40% za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. 

Zneski in delež financiranja:

Stopnja sofinanciranja operacij je 100%.

Rok za oddajo prijav: 22. februar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru