Javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2019-2020 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kultur

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

Predmet programskega poziva  je dveletno sofinanciranje javnih kulturnih programov nevladnih organizacij, kot je opredeljeno v 56. členu ZUJIK, na enem izmed naslednjih področij zagotavljanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin: kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost.

Programski poziv je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov tistih nevladnih organizacij, katerih delovanje je bilo na področjih poziva v zadnjih dveh letih po kvalitativnih in kvantitativnih merilih ovrednoteno kot strokovno, uspešno in javno dostopno.

Cilji programskega poziva na navedenih področjih so:

kontinuirano izvajanje programov stanovskih organizacij na vsebinskih področjih javnega poziva;
izvajanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov;
zagotavljanje dostopnosti programov na območju Republike Slovenije oziroma na skupnem slovenskem kulturnem prostoru;
izvajanje programov, ki vključujejo sodelovanje med vladnim in nevladnim sektorjem.

Potencialni prijavitelji:

Na poziv se lahko prijavijo nevladne organizacije po 2. členu ZNOrg, kot so npr.: društva, zavodi, združenja, za katere je iz veljavnega ustanovitvenega akta in/ali statuta jasno razvidno, da je njihova osnovna in edina naloga izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju programskega poziva v Republiki Sloveniji in njihova ustanoviteljica ni država ali lokalna skupnost. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

216.000 EUR. Po področjih programskega poziva pa znaša:
kulturna dediščina: okvirno 110.000 EUR, proračunska postavka 131115 - Programi in projekti na področju kulturne dediščine,
arhivska dejavnost: okvirno 26.000 EUR, proračunska postavka 131085 - Arhivski programi in projekti,
knjižnična dejavnost: okvirno 80.000 EUR, proračunska  postavka 131126 - Knjižničarstvo.

Zneski in delež financiranja:

Višina odobrenih sredstev za posamezni program bo odvisna od števila točk, višine upravičenih stroškov in od razpoložljivih sredstev, skladno z določbami 9. točke tega poziva.

Rok za oddajo prijav: 15. januar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru