Javni razpis za sofinanciranje programov društev na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Razpisovalec:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij za posebno varstvo vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane skrbi za vojne invalide in žrtve vojnega nasilja, osveščanja in kontinuitete delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

Sofinancirani bodo programi:

  • Program rehabilitacije in vključevanja invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
  • Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja
  • Program socialno - zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja

Potencialni prijavitelji:

Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov društev, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) v preteklih obdobjih.

Vrednost razpisa:

250.000 €

Rok za oddajo prijav: 15. januar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00