Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2019–2020 sofinancirala Republika Slovenija

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

Sklop 1: sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.

Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) na razglašenih kulturnih spomenikih.

Potencialni prijavitelji:

Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa - je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2019 in 2020 po tem razpisu, je skupaj 1.400.000,00 EUR, in sicer: 1.200.000,00 EUR za sklop 1 in 200.000,00 EUR za sklop 2.

Zneski in delež financiranja:

Sklop 1: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 1 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 200.000 EUR

Sklop 2: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 2 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 20.000,00 EUR.

Opombe:

Predmet razpisa niso:
- kulturni spomeniki v lasti Republike Slovenije,
- kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva, 
- nepremičnine znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki same niso razglašene za kulturni spomenik, 
- dediščina, razglašena za  kulturni spomenik z aktom o začasni razglasitvi,
- dediščina, razglašena za kulturni spomenik po objavi tega razpisa.

Rok za oddajo prijav: 21. januar 2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

Pisarni sta zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega za osebna srečanja zaprti. Dosegljivi smo preko e-pošte ali telefona. Hvala ta razumevanje.