Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih

Razpisovalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Predmet javnega razpisa:

 Predmet razpisa je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju, namenjenih razvoju socialnih in državljanskih kompetenc posameznega aktivnega udeleženca in vsebinsko utemeljenih vsaj na enem od naslednjih področij: - širjenje organizacijskih enot na lokalni ravni, vzpostavljanje lokalne mreže informiranja in usmerjanja za mlade, podpora in izvajanje nekonvencionalne politične participacije mladih, spodbujanje ali krepitev stalnih mehanizmov posvetovanj mladih, s ciljem izboljšati trenutno stanje. 

Razpis ima 2 sklopa: 
SKLOP A: nacionalne mladinske organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, Mladinski svet Slovenije in 
SKLOP B: organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status delovanja v javnem interesu in so pravne osebe zasebnega prava ali organizacije, ki so mladinski sveti lokalnih skupnosti.

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavi organizacija v mladinskem sektorju, ki je: - pravna oseba zasebnega prava in ima na dan objave razpisa status delovanja v javnem interesu po Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju oziroma - Mladinski svet Slovenije oziroma - mladinski svet lokalne skupnosti, vpisan v register Mladinskih svetov pri URSM. Prijavitelji morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje, ki so opredeljeni v besedilu javnega razpisa.

Vrednost razpisa: 800.000,00 €

Zneski in delež financiranja: Zaprošeni znesek posameznega prijavitelja ne glede na sklop je največ 40.000,00 EUR na projekt. Projekti bodo sofinancirani v višini do 100 % upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 11. februar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru