Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Razpisovalec: Ministrstvo za zunanje zadeve

Predmet javnega razpisa:

 Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji, ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike Slovenije in izvajalci negospodarskih javnih služb v Republiki Sloveniji.

Razpis je razdeljen v štiri sklope:
•    Sklop A: Moldova – skrb za dobrobit otrok
•    Sklop B: Jordanija – skrb za dobrobit otrok
•    Sklop C: Krepitev kapacitet NVO v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
•    Sklop D: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoč

Potencialni prijavitelji: Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: - nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (na javnem razpisu so upravičene prijaviteljice NVO, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.) ali Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) (samo zasebni zavodi), humanitarne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 28/03) ali verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti); - ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči; - izvajalci negospodarskih javnih služb (NJS ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami). Za dejavnost javne službe na področju negospodarskega sektorja se štejejo dejavnosti, ki se opravljajo z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu država ali lokalna skupnost. Cilj opravljanja NJS je zagotavljanje primernega, kakovostnega in vsem uporabnikom pod enakimi pogoji dostopnega blaga in storitev. Dejavnost se ne glede na statusno pravno obliko izvajalca opravlja kot nepridobitna dejavnost.)

Vrednost razpisa: 166.000 €

Zneski in delež financiranja: Fianncirani bodo maximalno 4 projekti, za vsak sklop bo odobren 1 projekt.

Rok za oddajo prijav: 20. februar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00