Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2014

Razpisovalec: Občina Trzin 

Predmet javnega razpisa: Občina Trzin bo finacirala programe na področju športa, Prireditve za Športno značko Občine Trzin in Večje prireditve športnih društev 

Potencialni prijavitelji:

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov pod pogojem da izponjujejo razpisne pogoje:

 športna društva in klubi s sedežem na območju Občine Trzin,

 zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in klubi s sedežem na območju Občine Trzin,

zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in organiziranje prireditev,

 zavodi za področja vzgoje in izobraževanja z območja Občine Trzin,

 Športna društva in klubi, ki imajo sedež zunaj območja občine Trzin, s selekcijo do starosti 18 let v kateri trenirajo vsaj trije občani Občine Trzina, izključno za sofinanciranje najemnin športnih objektov.

 vrhunski športniki z območja Občine Trzin, ki lahko kandidirajo za subvencijo Občine Trzin za stroške vadbe in tekmovanj.

  

Vrednost razpisa: 34.625 €

Zneski in delež financiranja: programi na področju športa 24.300 € ,  najem športnih površin in opreme, ki je vezana na objekt v višini 4.000 €, prireditve za Športno značko Občine Trzin 1500 €, večje prireditve športnih društev 4.825 € 

Rok za oddajo prijav: 23. januar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00