Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Šmartno pri Litiji

Predmet javnega razpisa:

Je sofinanciranje letnih humanitarnih programov in projektov na področju socialnih in zdravstvenih dejavnosti v občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji. 

Predmet sofinanciranja so: 
- posebni socialni programi in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic in nediskriminaciji invalidov, 
- programi humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin, 
- programi, ki obsegajo podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šmartno pri Litiji oz. delujejo na njenem območju oz. so njihovi člani občani Občine Šmartno pri Litiji, 
- da so registrirani za izvajanje humanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovanih aktivnosti, 
- da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu, 
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
- da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom izvajalca, 
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna občine, 
- da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.
Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja občine Šmartno pri Litiji in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim.

 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 8.500,00 EUR kot določa Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2018, v skladu s prijavami in merili pa se bodo razdelila med upravičence sorazmerno glede na število prejetih točk in vrednost točke 

Rok za oddajo prijav: 23. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru