Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Brezovica

Predmet javnega razpisa:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2018 sofinancirajo naslednja področja:
 
ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi
1.1.2. Šolska športna tekmovanja na občinskem, medobčinskem, regijskem in državnem nivoju.
1.1.3. Celoletni obstoječi športni programi za otroke in mladino (do 6, do 15 in do 19 let).
1.1.4. Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih.
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
1.3.1. Celoletni pripravljalni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
1.3.2. Celoletni tekmovalni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
1.3.3. Celoletni tekmovalni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
1.3.4. Dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
      1.4. Kakovostni šport:
1.4.1. Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.
1.4.2. Dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
      1.6. Športna rekreacija (RE):
1.6.1. Celoletni športnorekreativni programi.
      1.7. Šport starejših (ŠSta):
1.7.1. Skupinska gibalna vadba starejših.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
1.1. Tekoče vzdrževanje športne dvorane na Brezovici.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
1.2. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
1.3. Delovanje športnih društev.
ŠPORTNE PRIREDITVE
1.4. Druge športne in promocijske prireditve.

Potencialni prijavitelji:

Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ:
 
športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
zavodi za šport po zakonu;
pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
zasebni športni delavci

Vrednost razpisa:

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 90.000,00 €. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu občine Brezovica za leto 2018 in LPŠ za leto 2018.

Rok za oddajo prijav: 3. april 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

Pisarni sta zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega za osebna srečanja zaprti. Dosegljivi smo preko e-pošte ali telefona. Hvala ta razumevanje.