Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov v občini Moravče za leto 2014

Razpisovalec: Občina Moravče

Predmet javnega razpisa:

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov humanitarnih društev, združenj in organizacij:
~ program redne dejavnosti izvajalcev,
~ program izobraževanja članov,
~ program socializacije članov,
~ rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (npr. terapevtske skupine, organizirana športna vadba in podobno),
~ programi pomoči članom (post rehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic in podobno),
~ programi samopomoči, namenjene odpravljanju socialnih stisk.

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo društva, združenja in organizacije, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti in izpolnjujejo naslednje pogoje:

~ imajo sedež v občini Moravče,
~ imajo sedež izven občine Moravče, vendar so njihovi člani tudi občani občine Moravče,
~ prijavijo program, ki je predmet razpisa,
~ program izvajajo na območju občine Moravče ali izven nje in v njem aktivno sodelujejo člani društva, ki imajo stalno bivališče v občini Moravče,
~ so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih,
~ imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov,
~ imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Vrednost razpisa: 7.380,00 €

Rok za oddajo prijav: 20. januar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00