Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Medvode

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje prireditev v Občini Medvode v letu 2018, in sicer:
– prireditev ob občinskem prazniku, za katero se šteje prireditev, ki se izvede od meseca junija do vključno 6. julija tekočega leta, in za katero organizator razpisni dokumentaciji priloži pisno odobritev Odbora za prireditve o načrtovani prireditvi ob občinskem prazniku (kontakt: Boštjan Luštrik, 041/378-050, 01/361-43-46, bostjan@medvode.info);
– mednarodnih prireditev, za katero se šteje prireditev, kjer je najmanj četrtina aktivno sodelujočih na teh prireditvah iz druge države;
– prireditev ob okroglih obletnicah od ustanovitve organizatorja, to so obletnice vsakih deset in vsakih sto let od ustanovitve;
– drugih občinskih prireditev, to je prireditev, ki jih skozi vse leto izvajajo neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev.
Prijavitelj lahko na javni razpis prijavi največ dve prireditvi.

Potencialni prijavitelji:

Organizatorji, ki kandidirajo za sofinanciranje, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo svoj sedež na območju Občine Medvode;
– so neprofitne organizacije, zavodi, društva in zveze društev;
– iz registra pravnih oseb je razvidno, da so registrirani najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovane prireditve;
– imajo izdelano uravnoteženo finančno konstrukcijo (prihodki morajo biti enaki odhodkom), iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja prireditve, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa, je:
– iz prve alineje 2. točke tega javnega razpisa 15.000 evrov iz proračunske postavke 1.4.1.7 Prireditve za občinski praznik;
– iz druge alineje 2. točke tega javnega razpisa 3.000 evrov iz proračunske postavke 1.4.1.21 Mednarodne prireditve;
– iz tretje in četrte alineje 2. točke tega javnega razpisa 15.000 evrov iz proračunske postavke 1.4.1.8 Druge občinske prireditve.
Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

Zneski in delež financiranja:

– realizirani delež sofinanciranja s strani Občine Medvode ne sme preseči v prijavi prireditve zapisanega deleža, kar je pri pridobivanju sredstev razpisa treba dokazovati s fotokopijami računov celotne izvedbe prireditve (za vseh 100 % odhodkov);
– vsaka prijavljena prireditev organizatorja ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti prireditve

Opombe:

Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2018.

Rok za oddajo prijav: 12. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

Pisarni sta zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega za osebna srečanja zaprti. Dosegljivi smo preko e-pošte ali telefona. Hvala ta razumevanje.