Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Predmet javnega razpisa:

 Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodeli nepovratna sredstva sofinanciranja projektov v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.

Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov, izbranih v okviru naslednjih področij oziroma pod-področij razpisa:

SKLOP A - PROGRAM NORVEŠKEGA FINANČNEGA MEHANIZMA 2009–2014
- Področje Pobude za javno zdravje
   - Pod-področje Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov
   - Pod-področje Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom
   - Pod-področje Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja
- Področje Enakost spolov
   - Pod-področje Odločanje na gospodarskem področju
   - Pod-področje Odločanje na političnem področju
   - Pod-področje Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Isti projekt v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od pod-področij. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno pod-področje, kot partner pa lahko sodeluje v več prijavah. V kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega pod-področja, se upošteva prva prejeta.

SKLOP B - PROGRAM FINANČNEGA MEHANIZMA EGP 2009–2014
- Področje Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve
- Področje Naravna dediščina
- Področje Kulturna dediščina
Projekt v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 se lahko prijavi le na eno od področij razpisa. Prijavitelj lahko prijavi največ en projekt na posamezno področje, kot partner pa lahko sodeluje v več prijavah. V kolikor prijavitelj odda več vlog v sklopu enega področja, se upošteva prva prejeta.

Učinki projektov se morajo odraziti v Republiki Sloveniji. Upravičeno območje izvajanja dejavnosti projekta je praviloma območje Republike Slovenije in območje držav donatoric. Izjeme mora predhodno odobriti MGRT.

Potencialni prijavitelji: Za upravičenega prijavitelja projekta se šteje vsaka pravna oseba javnega prava ali pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena v Republiki Sloveniji, ali medvladna organizacija, ki deluje v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje v razpisu navedene pogoje. Za vsako področje razpisa veljajo tudi posebni pogoji upravičenosti prijaviteljev, ki so navedeni v sklopu opisov posameznih področij. Prijavitelj mora zadostiti tudi posebnim pogojem, sicer se smatra kot neupravičen. 

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 16.886.132,00 EUR, ki jih sestavlja 85% namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 15% nacionalnega sofinanciranja.

Zneski in delež financiranja: Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo do 95% z nepovratnimi sredstvi oziroma do 90% v primeru, ko je nosilec projekta nevladna organizacija; ki jih sestavlja 85% namenskih sredstev finančnih mehanizmov in 15% nacionalnega sofinanciranja. Preostalih 5% sredstev, oziroma 10% v primeru, ko je nosilec projekta nevladna organizacija, je lastna udeležba. Najnižji in najvišji zaprošeni znesek nepovratnih sredstev na projekt je odvisen od sklopa, na katerega se prijavljate.

Rok za oddajo prijav: 28. februar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00