Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«

Razpisovalec:

Zavod za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva.

V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo v letu 2018 vključenih približno 370 brezposelnih. V učne delavnice bodo napotili:
• dolgotrajno brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj dve leti, 
• starejše od 55 let,
• invalide, ki niso vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo, 
• iskalce prve zaposlitve, ki so brezposelni najmanj pol leta,
• osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo,
• osebe iz programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
• osebe po prestani kazni zapora oziroma v pogojnem odpustu,
• člane romske skupnosti ali
• osebe, ki so zaključile program socialne aktivacije. 

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije in:
a. je hkrati zaposlitveni center ali
b. ima status socialnega ali
c. ima status invalidskega podjetja.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Vrednost razpisa:

2.560.400,00 €

Zneski in delež financiranja:

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo je mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov delodajalca znaša 560,00 EUR, tj. standardni strošek na enoto.
 
Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta:
1. dodatek za aktivnost,
2. dodatek za prevoz.
Denarna prejemka izplačuje Zavod neposredno udeležencem v skladu z veljavnim Pravilnikom oizvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. december 2018.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru