Creative Europe (2014 - 2020) - Culture Sub-programme: Call for proposal - Literary translation projects EAC/S19/2013

Razpisovalec: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Predmet javnega razpisa:

 Glavni cilji podpore za projekte literarnega prevajanja so podpiranje kulturne in jezikovne raznolikosti v Uniji in drugih državah, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, in spodbujanje nadnacionalnega kroženja visokokakovostnih literarnih del, kot tudi izboljšanje dostopa do teh literarnih del v Uniji in zunaj nje ter doseganje novih občinstev. 

Glede na trajanje, potrebe, vrsto in cilje projekta se morajo vložniki odločiti za prijavo v okviru kategorije 1 ali kategorije 2: kategorija 1 – dvoletni projekti; kategorija 2 – okvirni sporazumi o partnerstvu.

Potencialni prijavitelji: Založniki ali založniške hiše s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura, ki so dejavni v založniškem sektorju in imajo na datum roka za vložitev vlog vsaj 2 leti status pravne osebe.

Vrednost razpisa: 3 575 537 €

Zneski in delež financiranja: Kategorija 1 - največ 100 000 EUR, kar predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna. Kategorija 2 - posebna letna nepovratna sredstva, dodeljena na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu za podporo projektu, ne smejo presegati 100 000 EUR, zahtevana nepovratna sredstva ne smejo presegati 50 % letnega upravičenega proračuna.

Rok za oddajo prijav: 12. marec 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00