Creative Europe (2014 - 2020) - Culture Sub-programme: Call for proposal: Cooperation projects EAC/S16/2013

Razpisovalec: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Predmet javnega razpisa:

Glavni cilji podpore za projekte nadnacionalnega sodelovanja na področju kulture so podpora zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za nadnacionalno in mednarodno delovanje ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja kulturnih in ustvarjalnih del ter nadnacionalne mobilnosti kulturnih in ustvarjalnih akterjev, zlasti umetnikov.

Glede na obseg, potrebe, vrsto, cilje in prednostne naloge projekta se morajo vložniki odločiti za prijavo v okviru kategorije 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega ali kategorije 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega.

Kategorija 1 – Projekti sodelovanja manjšega obsega - vključuje vodjo projekta in vsaj dva druga partnerja z uradnim sedežem v vsaj treh različnih državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa – podprogramu Kultura. Vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti uradni sedež v državi iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav.

Kategorija 2 – Projekti sodelovanja večjega obsega - vključuje vodjo projekta in vsaj pet drugih partnerjev z uradnim sedežem v vsaj šestih različnih državah, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa – podprogramu Kultura. Vodja projekta ali eden od partnerjev mora imeti uradni sedež v državi iz kategorije 1, 3 ali 4 upravičenih držav.

Potencialni prijavitelji: Projekti so odprti za kulturne in ustvarjalne izvajalce, ki so dejavni v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih, kot so opredeljeni v členu 2 uredbe, in imajo uradni sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Kultura. Projekti so odprti za kulturne izvajalce, ki imajo na datum roka za vložitev vlog vsaj 2 leti pravno osebnost in lahko dokažejo svoj obstoj v obliki pravne osebe. Fizične osebe se ne morejo prijaviti za pridobitev nepovratnih sredstev.

Vrednost razpisa: Skupni proračun podprograma Kultura programa Ustvarjalna Evropa za obdobje 2014–2020 znaša 454,8 milijona EUR. Skupna proračunska sredstva za ta razpis za leto 2014 bodo znašala približno 48 375 537 EUR. Predvideni proračun za leto 2014 za evropske projekte sodelovanja: 38 000 000 EUR.

Zneski in delež financiranja: Kategorija 1 - je predmet vloge za največ 200 000 EUR, kar predstavlja največ 60 % upravičenega proračuna. Kategorija 2 - je predmet vloge za največ 2 milijona EUR, kar predstavlja največ 50 % upravičenega proračuna.

Rok za oddajo prijav: 5. marec 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00