Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2018 v občini Vrhnika

Razpisovalec:

Občina Vrhnika

Predmet javnega razpisa:

Sofinancira se redna dejavnost in projekti z naslednjih področij ljubiteljske kulture:

  • glasbena dejavnost (pevske, instrumentalne skupine),
  • gledališka dejavnost (gledališče, lutkovne skupine),
  • plesna dejavnost (folklora, ples),
  • arheološka, muzejska dejavnost, obujanje starodavnih običajev,
  • recitatorske, literarne, likovne, fotografske skupine, filmska dejavnost, performansi.

Potencialni prijavitelji:

Izvajalci redne dejavnosti in projektov morajo biti ljubiteljska kulturna društva in izpolnjevati naslednje pogoje:

• da imajo sedež v občini Vrhnika,

• da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,

• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

• da svojo dejavnost izvajajo kontinuirano,

• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

• da vsako leto javnemu Zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika redno dostavljajo poročila o realizaciji redne dejavnosti in projektov, načrte aktivnosti za prihodnje leto, aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo. Dostavijo pa se tudi kritike in recenzije o delu društev, ki izkazujejo kvaliteto izvedenih posameznih projektov.

Vrednost razpisa:

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa za leto 2018 je 55.000 €.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. oktober 2017.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00