Javni razpis za sofinanciranje programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2014.

Razpisovalec: Občina Trzin

Predmet javnega razpisa:

  Občina Trzin bo iz sredstev proračuna sofinancirala naslednje vsebine:

 –        redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez in drugih organizacij v Občini Trzin (upokojenska, mladinska, turistična in druga društva ter organizacije, razen gasilskih društev), pri čemer dejavnost vključuje organizacijo prireditev in programov, namenjenih širši javnosti in v interesu Občine Trzin, kar pomeni, da gre za dejavnost društev in organizacij, ki so bila ustanovljena z namenom opravljati dejavnosti v širšem interesu, pri čemer se šteje, da te dejavnosti potekajo na področjih dela s starejšimi občani, raznih aktivnosti in druženja starejših, na področju organiziranih dejavnosti mladih, na področju dela za otroke in z otroki in na področju turizma ali neformalnega izobraževanja,

–        redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj Občine Trzin, pri čemer dejavnost vključuje organizacijo javnih prireditev in programov, dejavnosti, naštete v prejšnji alineji, pod pogojem, da je med člani vsaj 10 občanov Občine Trzin in da  v Občini Trzin ni istovrstnega društva, kluba, zveze oz. organizacije,

–        drugi programi in projekti društev, klubov, zvez in drugih organizacij s sedežem v Občini Trzin, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Trzin,  

–        prireditve in aktivnosti društev, klubov, zvez in drugih organizacij s sedežem v občini Trzin, ki so namenjene širši javnosti občine Trzin in so v interesu širše javnosti občine Trzin,

–        organizacija in izvedba tradicionalnih turističnih in drugih prireditev v Občini Trzin:

Potencialni prijavitelji: Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so društva, klubi, zveze in druge organizacije (upokojenska, mladinska, turistična in druga društva ter organizacije, razen gasilskih društev):

–        ki so registrirani v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,

–        ki imajo sedež v Občini Trzin ali ki imajo sedež v drugi občini in je med člani vsaj 10 občanov Občine Trzin, pod pogojem, da v Občini Trzin ni istovrstnega društva, kluba, zveze oz. organizacije,

–        ki delujejo najmanj eno leto in

–        ki opravljajo neprofitno dejavnost.

Pod druge organizacije spadajo prostovoljna združenja občanov na podlagi članstva (npr. združenja, asociacije, zveze ipd.), ne spadajo pa zavodi, samozaposleni, samostojni podjetniki ipd. 

Vrednost razpisa: 14.366 €

Rok za oddajo prijav: 27. januar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00