Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij v letu 2017

Razpisovalec:

Občina Borovnica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in društev s področja humanitarnih, invalidskih, verskih, stanovskih, mladinskih in drugih dejavnosti. To so predvsem:

 • dejavnosti humanittarnih in drugih organizacij in društev, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,
 • sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
 • sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med počitnicami,
 • sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
 • sofinanciranje predavanj za širše okolje,
 • sofinanciranje izdajanja glasila in biltena,
 • sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
 • sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega posebnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
 • sofinanciranje dejavnosti društev, ki združujejo mlade za zadovoljevanje njihovih specifičnih potreb in interesov,
 • sofinanciranje prireditev in aktivnosti za mlade,
 • sofinanciranje prireditev in predavanj za člane stanovskih in drugih organizacij občanov,
 • sofinanciranje izdajanje tiskanih brošur, glasila, biltena, internetne strani.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov s področja neprofitnih organizacih se lahko prijavijo društva ter druge neprofitne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da so registrirani za opravljanje dejavnosti z razpisanih področji najmanj eno leto,

- da izvajajo programe za uporabnike, ki živijo na področju občine Borovnica,

- da imajo sedež v občini Borovnica, razen društev s področja humanitarnih, invalidskih in stanovskih organizacij, ki so medobčinskega značaja in vključujejo občane občine Borovnica,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačano članarino,

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti,

- da se s svojo dejavnostjo in programi ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavken proračuna občine Borovnica.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, v letu 2017 znaša 14.320,00€. Sredstva so zagotovljena na proračunskih programih - podprogramih 20049006/420011.

Rok za oddajo prijav: 14. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00