Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Mengeš za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Mengeš

Predmet javnega razpisa:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2017 sofinancirajo naslednja področja športa:

1. Športni programi v športnih društvih:

a) prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno)

b) športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni)

c) Kakovostni šport (KŠ)

č) Športna rekreacija (RE)

d) Šport starejših (ŠSta)

 

2. Razvojne dejavnosti v športu 

a) usposabljanje/izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.

 

3. Organiziranost v športu

a) delovanje športnih organizacij

 

4. Športne prireditve 

a) druge športne prireditve

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci:

- športna društva, ki so organizirana v RS, s sedežem v občini Mengeš,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

- zavodi (šport, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo,...) gospodarske družbe, samostojni odjetniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Vrednost razpisa:

Višina razpisnih sredstev na javnem razpisu jznaša 61.800,00€.

Rok za oddajo prijav: 13. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00