Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Ivančna Gorica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih mladinskih programov (dejavnosti) in/ali posameznih mladinskih projektov (en projekt letno na posameznega izvajalca). Kot letni mladinski program se šteje kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih obsežnejših letnih aktivnosti.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in projektov, ki:

  • vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
  • vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
  • vključujejo raziskovalno dejavnost mladih,
  • vključujejo mladinsko prostovoljno delo,
  • vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
  • vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc,
  • spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
  • spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
  • spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.

 

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci mladinskih programov in projektov: neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih predvsem mladim med 10. in 29. letom.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje mladinskih programov, so rezervirana na postavki 18045 – Sofinanc. dejav. društev, ki delajo z mladimi, in sicer v višini 4.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 10. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00