Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Ivančna Gorica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa so:

  • kulturni programi / redna dejavnost (vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, ter multimedijske dejavnosti),
  • kulturni projekti (posamične aktivnosti kulturnih izvajalcev, ki sodijo v okvir širšega javnega interesa oziroma so v interesu Občine Ivančna Gorica, vsebinsko učinkoviti in promocijsko naravnani (prireditve posvečene državnim in občinskim praznikom, občinske prireditve s kulturnim programom, festivali s kulturno vsebino, nastopi kulturnih izvajalcev v tujini, posamični primeri mednarodnega kulturnega sodelovanja, pomembna kulturna srečanja, obnove nepremične kulturne dediščine, nakup in vzdrževanje opreme, ki jih za svoje kulturno delovanje potrebujejo izvajalci, itd… ).

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov/projektov:

  • kulturna društva in njihove zveze,
  • zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

Vrednost razpisa:

Okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje področja kulture za leto 2017 so rezervirana na postavkah:

  • 18018 – sofinanciranje delovanja strokovnih služb in organov zvez kulturnih društev  – višina razpisanih sredstev je 6.000 EUR,
  • 18023 – sofinanciranje programa zvez kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 14.000 EUR,
  • 18024 – sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 75.000 EUR,
  • 18025 – sofinanciranje nabave opreme kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 8.000 EUR, 
  • 18006 – vzdrževanje kulturnih spomenikov – višina razpisanih sredstev je 40.000 EUR.    

Rok za oddajo prijav: 15. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00