Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov društev in drugih izvajalcev v občini Velike Lašče za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Velike Lašče

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, dejavnosti, namenjenih otrokom, mladini, upokojencem in vojnim veteranom, medobčinskemu povezovanju ter dejavnosti na področju kmetijstva, razvoja podeželja in turizma v občini Velike Lašče.

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi s področja kulture in športa.  

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov, ki so organizirani kot društvo, klub, združenje oz. drugi izvajalci nevladnih in neprofitnih organizacij, ki:

‒ so registrirani za izvajanje dejavnosti iz točke 1.1.;

‒ imajo urejeno evidenco članstva, če gre za organizacije s članstvom, in imajo člani plačano članarino;

‒ imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov, imajo sedež ali enoto na območju občine Velike Lašče ali izvajajo dejavnosti na območju občine Velike Lašče oziroma imajo včlanjene tudi člane – občane občine Velike Lašče.

Vrednost razpisa:

3./A1 Veteranske organizacije – proračunska postavka 18071 – 4.500,00 evrov. 

Sofinanciranje programov organizacij vojnih veteranov.  

3./A2 Dejavnosti raznih društev (starejši, mladi) –  proračunska postavka 18072 – 4.000,00 evrov.

Sofinanciranje programov za koristno preživljanje prostega časa otrok in mladine, programi za upokojence.

3./B1 Humanitarne in invalidske organizacije – proračunska postavka 20010 – 3.000,00 evrov. Sofinanciranje humanitarnih dejavnosti, socialni programi (namenjeni marginalnim skupinam, ljudem s posebnimi potrebami, invalidom) in zdravstveni programi (organizirane terapevtske skupine, preventivna dejavnost).

3./C1 Društva in organizacije na področju kmetijstva in razvoja podeželja – proračunska postavka 11004 – 6.000,00 evrov.

Sofinanciranje programov in prireditev s področja kmetijstva in razvoja podeželja, tekmovanj, izobraževanj.

3./C2 Društva in organizacije na področju turizma – proračunska postavka 14006 – 8.000,00 evrov.

Sofinanciranje programov in prireditev s področja turizma, promocije, tekmovanj, izobraževanj.
 

3./D1 Društva in organizacije na področju medobčinskega povezovanja – proračunska postavka 03001  –  4.000,00 evrov.

Sofinanciranje programov na področju medobčinskega povezovanja v Sloveniji in tujini. 

Rok za oddajo prijav: 15. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00