Javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Velike Lašče za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Velike Lašče

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in programov na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, folklorne, filmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:

– kulturna društva;

– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost;

– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;

– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda;

– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na 

enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt;

– ostale nevladne organizacije oziroma zasebni neprofitni zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.

Vrednost razpisa:

Vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2017 znaša za:

– proračunsko postavko 18031 – Sofinanciranje kulturnih prireditev in programov društev 13.000,00  evrov.

Rok za oddajo prijav: 15. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00