Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2017 - mladinske dejavnosti

Razpisovalec:

Občina Vrhnika

Predmet javnega razpisa:

a) S področja skrbi za socialno ogrožene, invalide, ostarele in za izboljšanje kvalitete življenja občanov občine Vrhnika:

 • sofinanciranje programov humanitarnih organizacij in društev, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva in s svojim delom dopolnjujejo dejavnost javnih zavodov s področja socialnega varstva in invalidska društva,
 • sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok
 • sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov med poletnimi počitnicami,
 • sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
 • sofinanciranje predavanj članom,
 • sofinanciranje predavanj za širše okolje,
 • sofinanciranje izdaje glasila ali biltena,
 • sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
 • sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
 • sofinanciranje rehabilitacijskih programov.

 

b) S področja delovanja mladincev ter tehnične kulture in stanovskih organizacij s sedežem v občini Vrhnika

 • sofinanciranje programov neprofitnih prostovoljskih društev in organizacij, ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • sofinanciranje organizacije tečajev oz. tematskih delavnic, celoletnih krožkov, prireditev in drugih aktivnosti za otroke in mladino,
 • sofinanciranje organizacije tekmovanj ter sodelovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah,
 • sofinanciranje organizacije strokovnega predavanja za člane in občane Vrhnike,
 • sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, biltena oz. internetne strani. 

Potencialni prijavitelji:

- društva in organizacije, namenjene skrbi za invalide, reševanju socialne stiske prebivalcev ali članov, dobrodelnosti in samopomoči, ki izvajajo programe za funkcionalno, socialno in zdravstveno ogrožene posameznike na območju Občine Vrhnika,

- mladinske skupine, klubi, društva in druge organizacije, ki izvajajo programe mladinskega dela in programe za otroke. Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti,

- stanovske organizacije in društva, ki izvajajo programe tehnične kulture.

 

Več na: http://www.vrhnika.si/?m=pages&id=136

Vrednost razpisa:

a) za programe neprofitnih izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti v občini Vrhnika 21.959 EUR,

b) za programe mladinskih dejavnosti 4.905 EUR,

c) za dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij 8.640 EUR.

Rok za oddajo prijav: 23. januar 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00