Javni razpis za zbiranje predlogov za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju športa v Občini Grosuplje za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Grosuplje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Grosuplje za področje športa je sofinanciranje oz. financiranje programov oz. projektov, ki zagotavljajo usklajeno in koordinirano delovanje posameznih izvajalcev na področju športa in zagotavljajo uresničevanje javnega interesa na področju športne dejavnosti v Občini Grosuplje. Več na: http://www.grosuplje.si/razpisi/javni-razpis-strokovne-naloge-v-sportu-2017.html

Potencialni prijavitelji:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo izvajalci, ki so v skladu z 8. členom Zakona o športu do tega upravičeni; to so pravne osebe, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu, so splošno koristne ter niso javni zavodi oz. če so, se njihovi programi ne financirajo kot javni programi in imajo sedež v Občini Grosuplje oz. se njihova dejavnost pretežno izvaja v Občini Grosuplje in posamezniki. To so:

- športna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano športno dejavnost,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva,

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

- zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in so neprofitne,

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so neprofitne,

- samostojni športni delavci, katerih dosedanje delo potrujejo javno priznani uspehi oz. so na enem od opisanih podorčij ustvarili zaključen projekt in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za šport.

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2017 znaša: 99.200,00 EUR, razpisno področje je enotno. 

Rok za oddajo prijav: 31. januar 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00