Javni razpis za zbiranje predlogov programov in projektov izvajalcev na področju kulture v letu 2017 v Občini Grosuplje

Razpisovalec:

Občina Grosuplje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje oz. financiranje programov oz. projektov v skladu s programom kulture v Občini Grosuplje na naslednjih podrčjih:

- gledališkem,

- glasbenem,

- folklornem in plesnem,

- likovnem in 

- literarnem področju.

Potencialni prijavitelji:

Na javnem pozivu lahko sodelujejo izvajalci, ki so v skladu z 58. in 62. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) do tega upravičeni; to so pravne osebe, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi, so splošno koristne ter niso javni zavodi oz. če so, se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in imajo sedež v Občini Grosuplje oz. se njihova dejavnost izvaja v Občini Grosuplje, in posamezniki. To so:

- kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, 

- zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

- zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitni,

- ustanove in skladi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitni,

- samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspeh oz. so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost razpisanih sredstev po posameznih razpisnih področjih:

1. razpisno področje: program kulturnih društev: 61.000 EUR

2. razpisno področje: kulturni projekti: 9.000 EUR

Rok za oddajo prijav: 31. januar 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00