Javni poziv za zbiranje predlogov za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanje skupnih pogojev dela in koordiniranega delovanja izvajalcev na področju kulture v Občini Grosuplje za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Grosuplje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva je sofinanciranje oz. financiranje programov oz. projektov v skladu s programom kulture v Občini Grosuplje, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter zagotavljanja usklajenega in koordiniranega delovanja posameznih izvajalcev na kulturnem področju in zagotavljanja uresničevanja javnega interesa na področju kulturne dejavnosti in sicer na naslednjih področjih:

- organizacija administrativnega, finančnega in računovodskega servisa skupnih nalog društev,

- organizacija poklicnih gostovanj v Občini Grosuplje,

- organizacija revij in srečanj izvajalcev kulturnih programov in projektov, 

- organizacija in koordinacija skupnih prireditev in akcij, ki so posebnega pomena za občino (prireditve ob ključnih praznikih),

- izobraževanje izvajalcev kulturnih programov in projektov,

- organizacija, koordinacija in nadzor delovanja ter financiranja kulturnih društev, ki izvajajo program kulture, 

- priprava poročil o izvajanju kulture in ostale dejavnosti povezane s skupnimi nalogami na področju kulture v Občini Grosuplje,

- sodelovanje pri pripravi predloga programa kulture, predlogov pravilnikov na področju kulture v Občini Grosuplje, 

- priprava urnikov zasedenosti Kulturnega in Družbenega doma,

- vodenje in izvajanje oddaje Kulturnega doma in Družbenega doma v najem,

- skrbništvo nad obratovalnimi stroški in stroški tekočega vzdrževanja Kulturnega doma in Družbenega doma,

- skrb za nemoteno uporabo prostorov in naprav za potrebe kulture, ki omogoča najboljšo izrabo vsakemu posamezniku.

Potencialni prijavitelji:

Na javnem pozivu lahko sodelujejo izvajalci, ki so v skladu z 58. in 62. čl. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) do tega upravičeni; to so pravne osebe, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi, so splošno koristne ter niso javni zavodi oz. če so, se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in imajo sedež v Občini Grosuplje oz. se njihova dejavnost izvaja v Občini Grosuplje, in posamezniki. To so:

- kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, 

- zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,

- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,

- zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitni,

- ustanove in skladi, ki so ustanovljeni za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neprofitni,

- samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspeh oz. so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt in so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo.

Vrednost razpisa:

Vrednost okvirno razpisanih sredstev za leto 2017 znaša: do 55.200 EUR. 

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. januar 2017.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00