Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvojnega partnerstva LAS-ZASAVJE za obdobje 2014-2020

Razpisovalec:

Partnerstvo LAS Zasavje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega poziva je izbor operacij lokalnih akterjev, ki se z namenom skupnega doseganja ciljev povežejo v partnerstva, ki so upravičena do nepovratnih javnih finančnih sredstev iz naslova izvajanja Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Možnosti za sofinanciranje bodo imele operacije, ki bodo spodbujale celovit in uravnotežen razvoj lokalnega območja po pristopu »od spodaj navzgor«. Operacije morajo s svojimi rezultati prispevati k doseganju ciljev Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 (osnova za črpanje sredstev iz EKSRP), ciljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020 (osnova za črpanje sredstev iz ESRR), ciljem Regionalnega razvojnega programa zasavske regije za obdobje 2014-2020 in ciljem Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020.Tematska področja ukrepanja:
- Ustvarjanje novih delovnih mest
- Razvoj osnovnih storitev
- Varstvo okolja in ohranjanje narave
- Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci do podpore so LAS, fizične in pravne osebe. Kadar je upravičenec fizična ali pravna oseba, je LAS zastopnik za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo, za dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo. Kadar je upravičenec do podpore LAS in operacija vključuje naložbo, mora LAS v vlogi določiti pravno osebo javnega prava, ki postane lastnik naložbe.

Vrednost razpisa:

419.000,00 €

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša 85% 

Opombe:

Zadnja vprašanja bodo možna do 25.1.2017

Rok za oddajo prijav: 30. januar 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00