Erazmus +Ključni ukrep 3: Podpora za reformo politik – Pobude za inovacije v politiki:Evropski projekti sodelovanja,

Razpisovalec:

EACEA

Predmet javnega razpisa:

V prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja so nadnacionalni projekti sodelovanja, katerih cilj je opredeliti, preskusiti,
razviti ali oceniti nove inovativne pristope, ki bi bili splošno uporabljivi in bi prispevali k izboljšanju sistemov na podro­
čju izobraževanja in usposabljanja. Projekti bi morali zagotoviti poglobljeno znanje o ciljnih skupinah, učenju, okoliščinah poučevanja ali usposabljanja ter učinkovitih metodologijah in orodjih za pomoč pri razvoju politik, pa tudi sklepne ugotovitve, pomembne za oblikovalce politik na področju izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh.

Predlogi, ki bodo predloženi v okviru tega razpisa, se morajo nanašati na eno od petih spodaj navedenih prednostnih
nalog:
— pridobivanje temeljnih veščin za nizko usposobljene odrasle osebe,
— spodbujanje na rezultatih temelječega pristopa v poklicnem izobraževanju in usposabljanju,
— spodbujanje inovativnih tehnologij pri zagotavljanju kariernega usmerjanja,
— profesionalizacija delovnega osebja (šolsko izobraževanje, vključno s predšolsko vzgojo in izobraževanjem),
— doseganje ciljev prenovljene strategije EU za visokošolsko izobraževanje.

 

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji so javne ali zasebne organizacije, dejavne v izobraževanju in usposabljanju ali na drugih podro­
čjih, kot so neformalno učenje, vključno mdr. z mladimi, drugih družbeno-gospodarskih področjih, in/ali organizacije, ki
izvajajo medsektorske dejavnosti.

Vrednost razpisa:

8 000 000 €

Zneski in delež financiranja:

 75 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt znaša 500 000 €.

Rok za oddajo prijav: 14. marec 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00