Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine:
Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.
Sklop 2: sofinanciranje izvedbe restavratorskih posegov po Katalogu ZVKDS Restavratorski center, poglavje Restavratorstvo (Ljubljana, september 2003, dopolnitev junij 2007) na razglašenih kulturnih spomenikih, ki so ustrezno gradbeno sanirani.
Predmet razpisa niso:
- kulturni spomeniki v lasti Republike Slovenije,
2
- kulturni spomeniki, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
- nepremičnine znotraj naselbinskih, krajinskih in arheoloških spomenikov, ki same niso razglašene za kulturni spomenik, razen javnih površin znotraj naselbinskih spomenikov,
- dediščina, razglašena za kulturni spomenik z aktom o začasni razglasitvi,
- dediščina, razglašena za kulturni spomenik po objavi tega razpisa.

 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letih 2017 in 2018 po tem razpisu, je skupaj 1.400.000,00 evrov.

Zneski in delež financiranja:

Sklop 1: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 1 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 200.000 EUR.
Sklop 2: ministrstvo sofinancira posamezen odobreni projekt iz sklopa 2 do 50 % celotne vrednosti upravičenih stroškov, vendar v obeh letih skupaj največ 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 23. januar 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00