Javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz instrumentov Unije

Razpisovalec:

Ministrstvo za zunanje zadeve

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in se financirajo iz naslednjih instrumentov Unije:
– Evropski razvojni sklad (EDF),
– Instrument za razvojno sodelovanje (DCI),
– Evropski instrument sosedstva in partnerstva oziroma Evropski instrument sosedstva (ENI),
– Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR),
– Instrument za predpristopno pomoč (IPA II),
– Instrument za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP).

Potencialni prijavitelji:

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, so naslednji: – prijavitelj je nevladna organizacija, registrirana v Republiki Sloveniji; – prijavitelj je ustanovljen na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi) ali ima status humanitarne organizacije, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti; – prijavitelju so bila v okviru instrumenta EU do 31. decembra 2016 dodeljena sredstva za sofinanciranje projekta in je z naročnikom, ki izvršuje proračun EU ali Evropski razvojni sklad (EDF), sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v okviru izbranega instrumenta EU; če prijavitelj ni nosilec projekta, je pogoj, da ima prijavitelj sklenjeno pogodbo z nosilcem projekta (vodilnim partnerjem) v okviru izbranega instrumenta EU; – prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke; – prijavitelj se strinja s pogoji tega javnega razpisa.

Vrednost razpisa:

100.000 €

Rok za oddajo prijav: 20. januar 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00