Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale za leto 2017

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

Občina Domžale na podlagi 5. člena Odloka o vrednotenju in sofinanciranju športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 1/03) razpisuje

kandidaturo za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v občini Domžale za leto 2017.
I. Občina Domžale bo iz sredstev proračuna sofinancirala naslednje vsebine: 
•1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov zunaj obveznega izobraževalnega programa 
o1.1. Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov 
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 
1.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
1.1.3. Interesna športna vzgoja mladine 
1.1.4. Interesna športna dejavnost študentov
o1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 
o1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
o1.3.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 
1.3.1.1. Cicibani, cicibanke
1.3.1.2. Mlajši dečki in deklice 
1.3.1.3. Starejši dečki in deklice 
o1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 
1.3.2.1. Mlajši mladinci in mladinke 
1.3.2.2. Mladinci in mladinke
•2. Športna rekreacija 
•3. Kakovostni šport 
•4. Vrhunski šport 
•5. Šport invalidov
Vsebine oziroma programi, ki so predmet tega razpisa, bodo vrednoteni na podlagi Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/03).

Potencialni prijavitelji:


III. Na javni razpis lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov: 
•športna društva, 
•zveze in združenja športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju občine Domžale, 
•zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, 
•zavodi za področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo program na območju občine Domžale.
 

Vrednost razpisa:

II. Na podlagi proračuna Občine Domžale za leto 2017 se za vsebine iz prejšnje točke nameni predvidoma 450.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 9. januar 2017

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00