Javno povabilo usposabljanje na delovnem mestu 2016/2017

Razpisovalec:

Zavod RS za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa »Usposabljanje na delovnem mestu«. Program »Usposabljanje na delovnem mestu«, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Usposabljanje po tem javnem povabilu pomeni vključitev brezposelne osebe iz ciljne skupine v delovni proces delodajalca – nosilca projekta, v okviru katerega oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del.

Potencialni prijavitelji:

V usposabljanje na delovnem mestu bo Zavod vključeval brezposelne osebe, ki so:
- starejše od 50 let in so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece,
- stare 30 let in več in dolgotrajno brezposelne, oziroma so v evidenci brezposelnih oseb prijavljene vsaj 12 mesecev4 ,
- stare 30 let in več in imajo končano največ osnovnošolsko izobrazbo (ISCED 2) ter so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece.

Zavod bo pri vključevanju oseb iz ciljnih skupin, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in osebnih kompetenc kandidatov, dajal prednost:
- osebam, ki v zadnjih 2 letih še niso bile vključene v noben program,
- osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa,
- osebam z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po zaključku programa,
- osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami in
- osebam, ki so dlje časa prijavljene med brezposelnimi pri Zavodu.

Rok za oddajo prijav: velja do porabe sredstev

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00