Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Občini Ig v letu 2016

Razpisovalec:

Občina Ig

Predmet javnega razpisa:

Občina Ig s tem razpisom sofinancira programe nepridobitnih organizacij, društev, združenj, skupin, javnih zavodov, posameznikov in drugih institucij na območju Občine Ig, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Ig in drugih javnih razpisov oz. jih ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise za sofinanciranje prireditev v Občini Ig. 

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izvedejo prireditev ali projekt na območju Občine Ig, za občane občine Ig in so v interesu Občine Ig, ali izjemoma izven Občine Ig, če izvedba prireditve bistveno pripomore k promociji Občine Ig. Izvajalec lahko prijavi največ dva programa oz. projekta.
Upravičenci do finančnih sredstev so izvajalci, navedeni v 1. točki razpisa, ki:
• so registrirani po veljavni zakonodaji in imajo sedež v občini Ig oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Ig
• so registrirani po zakonu o društvih in imajo sedež enote delovanja društva v občini Ig
• imajo urejeno evidenco o članstvu, in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja in so registrirani vsaj eno leto
• imajo urejeno evidenco o plačani članarini oz. podajo izjavo, da društvo nima članarine
• imajo zagotovljene materialne, kadrovske in osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov
• pristojnim občinskim organom redno dostavljajo poročila o realizaciji programov
• poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.

 

Vrednost razpisa:

7.000 € 

Rok za oddajo prijav: 18. marec 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru