Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Dobrepolje v letu 2016

Razpisovalec:

Občina Dobrepolje

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje letnih programov na področju turizma s strani občine, z naslednjimi vsebinami:

- redne dejavnosti turističnih društev,
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega  pomena,
- izvajanje promocijskih in informativnih dejavnostih lokalnega in širšega pomena,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri dejavnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine ter urejanju okolja,
- dejavnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
- izvajanje projektov, ki povezujejo več društev in drugih turističnih organizacij.

Potencialni prijavitelji:

Turistična društva, turistične organizacije

Vrednost razpisa:

10.400 € 

Zneski in delež financiranja:

Profitne postavke so:

14039001 Promocija občine

0414011 Promocija občine

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam  2.000,00 €

 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

0414009 Pomoč turističnim društvom                                                 400,00 €

 

0414012 Sofinanciranje projektov turističnih društev                          

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam   8.000,00 €

 

Rok za oddajo prijav: 30. marec 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru