Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Vrhnika v letu 2016

Razpisovalec:

Občina Vrhnika

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih programov in ostalih dejavnosti v športu, ki so v javnem interesu v Občini Vrhnika. Višina razpisanih sredstev je 200.000 €.

1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:

1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok – 3.400 €:

• Programi celoletne vadbe (60 ur)
• Program "Ciciban planinec"

1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok – 26.000 €:

• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur in največ 80 ur)
• »Ciciban planinec« in »Mladi planinec«
• Pohodi in planinski izleti
• Šolska športna tekmovanja (nadgradnja interesne šolske športne dejavnosti)

1.3 Prostočasna športna vzgoja mladine – 3.200 €:

• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur in največ 80 ur)
 • Pohodi in planinski izleti

2. Tekmovalni šport – programi starostnih kategorij, v katere so vključeni registrirani športniki, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez:

2.1 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 66.000 €:
• Cicibani in cicibanke (do 180 ur vadbe)
• Mlajši dečki in mlajše deklice (do 240 ur vadbe)
• Starejši dečki in starejše deklice (do 330 ur vadbe)

2.2 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – 43.000 €:

• Kadeti in kadetinje (do 440 ur vadbe)

• Mladinci in mladinke (do 440 ur vadbe)

2.3 Kakovostni šport – 12.000 €:

• Člani in članice (do 320 ur vadbe)

2.4 Vrhunski šport – 7.200 €:

• Športniki z nazivom športnik perspektivnega razreda, športnik mednarodnega razreda in športnik svetovnega razreda (do 800 ur vadbe)

3. Šport invalidov – 1.400 €:

• Športna rekreacija invalidov (celoletna vadba v obsegu najmanj 60 ur in največ 80 ur)
 • Kakovostni šport invalidov (do 320 ur vadbe registriranih športnikov, ki tekmujejo v tekmovalnem sistemu panožne športne zveze ali Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja Slovenije)

4. Športna rekreacija – programi v različnih športnih panogah, v katere so vključene osebe nad 19 let, ki niso vključene v redne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez – 6.000€:
• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur in največ 80 ur)
• Planinski izleti, pohodništvo 5. Šport starejših – programi v različnih športnih panogah, v katere so vključene osebe, starejše od 65 let – 800 €:
• Programi celoletne vadbe (najmanj 60 ur in največ 80 ur)
• Planinski izleti, pohodništvo 6. Razvojne dejavnosti v športu – 5.000 €:
• Usposabljanje za pridobitev 2. ali 3. stopnje usposobljenosti po veljavnem programu usposabljanja (največ 2 strokovna delavca, ki pri izvajalcu opravljata vzgojnoizobraževalno delo in izpolnjujeta pogoje za vključitev v program usposabljanja)
• Izpopolnjevanje strokovnih delavcev – licenciranje, ki pri izvajalcu opravljajo vzgojnoizobraževalno delo 7. Organiziranost v športu – 20.000 €:
• Delovanje športnih društev, ki izvajajo najmanj en športni program in športne zveze 8. Športne prireditve in promocija športa – 6.000 €:
• Športne prireditve namenjene tekmovalnemu športu
• Športno rekreativne prireditve
• Promocijske športne prireditve

Potencialni prijavitelji:

V razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva s sedežem v občini,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
 javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
- društva invalidov,
- društva upokojencev in
- društva študentov. 

Rok za oddajo prijav: 29. januar 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

Pisarni sta zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega za osebna srečanja zaprti. Dosegljivi smo preko e-pošte ali telefona. Hvala ta razumevanje.