Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu v Občini Vrhnika v letu 2016

Razpisovalec:

Občina Vrhnika

Predmet javnega razpisa:

Sofinancira se redna dejavnost in projekti z naslednjih področij ljubiteljske kulture:
• glasbena dejavnost (pevske, instrumentalne skupine),
•gledališka dejavnost (gledališče, lutkovne skupine),
• plesna dejavnost (folklora, ples),
• arheološka, muzejska dejavnost, obujanje starodavnih običajev,
• recitatorske, literarne, likovne, fotografske skupine, filmska dejavnost, performansi.

Potencialni prijavitelji:

Izvajalci redne dejavnosti in projektov morajo biti ljubiteljska kulturna društva in izpolnjevati naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini Vrhnika,
• da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
• da svojo dejavnost izvajajo kontinuirano,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
• da vsako leto javnemu Zavodu Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika redno dostavljajo poročila o realizaciji redne dejavnosti in projektov, načrte aktivnosti za prihodnje leto, aktivnosti za prihodnje leto in poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo. Dostavijo pa se tudi kritike in recenzije o delu društev, ki izkazujejo kvaliteto izvedenih posameznih projektov.

Vrednost razpisa:

Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev = 53.557 €

Rok za oddajo prijav: 29. januar 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru