Javni razpis za sofinanciranje programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v občini Trzin za leto 2016

Razpisovalec:

Občina Trzin

Predmet javnega razpisa:

– redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez in drugih organizacij v Občini Trzin (upokojenska, mladinska, turistična in druga društva ter organizacije, razen gasilskih društev), pri čemer dejavnost vključuje organizacijo prireditev in programov, namenjenih širši javnosti in v interesu Občine Trzin, kar pomeni, da gre za dejavnost društev in organizacij, ki so bila ustanovljena z namenom opravljati dejavnosti v širšem interesu, pri čemer se šteje, da te dejavnosti potekajo na področjih dela s starejšimi občani, raznih aktivnosti in druženja starejših, na področju organiziranih dejavnosti mladih, na področju dela za otroke in z otroki in na področju turizma ali neformalnega izobraževanja,
– redna dejavnost registriranih društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj Občine Trzin, pri čemer dejavnost vključuje organizacijo javnih prireditev in programov, dejavnosti, naštete v prejšnji alineji, pod pogojem, da je med člani vsaj 10 občanov Občine Trzin in da v Občini Trzin ni istovrstnega društva, kluba, zveze oz. organizacije,
– drugi programi in projekti društev, klubov, zvez in drugih organizacij s sedežem v Občini Trzin, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in koristnost Občini Trzin,
– prireditve in aktivnosti društev, klubov, zvez in drugih organizacij s sedežem v občini Trzin, ki so namenjene širši javnosti občine Trzin in so v interesu širše javnosti občine Trzin,
– organizacija in izvedba tradicionalnih turističnih in drugih prireditev v Občini Trzin in predstavitve Občine Trzin na sejmih: Prireditev oz. program prijavi organizator, v primeru da sta soorganizatorja dva ali več društev oz. drugih organizacij, lahko prireditev oz. program prijavi le eden izmed soorganizatorjev. Kolikor se bo za izvedbo posamezne prireditve prijavilo več prijaviteljev, bo razpisna komisija med prijavitelji izbrala izvajalca na podlagi presoje tradicije prijavitelja pri prireditvi, obsega in kvalitete predlaganih programov, pri čemer bo kakovost presojala na podlagi kriterijev in meril Pravilnika o sofinanciranju programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so društva, klubi, zveze in druge organizacije (upokojenska, mladinska, turistična in druga društva ter organizacije, razen gasilskih društev):
– ki so registrirani v skladu z zakonom o društvih, za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev,
– ki imajo sedež v Občini Trzin ali ki imajo sedež v drugi občini in je med člani vsaj 10 občanov Občine Trzin, pod pogojem, da v Občini Trzin ni istovrstnega društva, kluba, zveze oz. organizacije,
– ki delujejo najmanj eno leto in
– ki opravljajo neprofitno dejavnost.

Pod druge organizacije spadajo prostovoljna združenja občanov na podlagi članstva (npr. združenja, asociacije, zveze ipd.), ne spadajo pa zavodi, samozaposleni, samostojni podjetniki ipd. 

Vrednost razpisa:

10.500 EUR je namenjenih za sofinanciranje programov in prireditev društev, klubov, zvez in drugih organizacij zunaj področij kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin v letu 2016 na proračunski postavki 0249
- Drugi društveni programi. 6.200 EUR na proračunski postavki 0092
- Spodbujanje turistične dejavnosti

Rok za oddajo prijav: 20. januar 2016

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru